Veilig digitaal ondernemen

Heb je toekomstige plannen bij je thuis of in je bedrijf die invloed hebben op je IT-behoeften?
Wat vind je belangrijk als het gaat om IT-beveiliging?
Denk hierbij aan bescherming van klantgegevens, bedrijfscontinuïteit, of naleving van regelgeving.
Wat zijn de beschikbare middelen voor IT-beveiliging in je bedrijf?
Denk aan budget, tijd en personeel.
Denk aan budget, tijd en personeel.
Wordt er binnen je bedrijf aandacht besteed aan training en bewustzijn rondom cybersecurity voor medewerkers?

Taalkeuze

Thema