Veilig digitaal ondernemen

Aantal werknemeners *
In welke sector(en) zijn jullie actief? *
Hoe vaak maken jullie gebruik van internet of andere digitale middelen tijdens het werk? *
Over welke soorten gegevens beschikt je bedrijf? (Selecteer alle toepasselijke) *
Maken jullie gebruik van cloud-opslag of andere externe datadiensten? *
Hoe beschermen jullie het bedrijf momenteel gevoelige informatie en gegevens? *
Hebben jullie zelf al eens te maken gehad met cyberdreigingen of beveiligingsincidenten? *
Zijn er mensen die jullie kennen die dit al eens hebben meegemaakt? Dit kunnen andere bedrijven zijn, maar kijk ook naaar eventueel familie of vrienden? *
Is er een noodplan in geval van een cyberaanval of datalek? *

Taalkeuze

Thema